Health & Beauty

ก้าวเข้าหาธรรมชาติ: ทางเลือกในการต่อสู้กับมะเร็ง

ผู้คนจำนวนมากต้องสูญเสียคนรักของพวกเขาให้กับมะเร็ง โรคมะเร็งเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตในปัจจุบันและ WHO (องค์การอนามัยโลก) ได้จัดอันดับมะเร็งเป็นโรคที่ร้ายแรงที่สุดหนึ่งในสิบของโลก

ตามข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มะเร็งคร่าชีวิตคน 171.2 คนจากพื้นที่ตัวอย่าง 100,000 คน นอกจากนั้นการรักษาโรคมะเร็งส่วนใหญ่ เช่น ยาเคมีบำบัดนั้น ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ป่วย เช่น การสูญเสียเส้นผมและกลายเป็นคนสุขภาพอ่อนแอลง

มะเร็งกับวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่

ศูนย์มะเร็งส่วนภูมิภาคในอินเดียพบว่า 70-90% ของโรคมะเร็งมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ในวิถีชีวิต สำหรับผู้ชายแล้ว 50% ของการเกิดโรคมะเร็งเกิดจากการสูบบุหรี่ / การเคี้ยวยาสูบ ส่วนการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ การมีเพศสัมพันธ์และการสืบพันธุ์ ถือเป็น 20-30% ของสาเหตุการเกิดโรคมะเร็ง

ดังนั้นการเลิกนิสัยที่ทำลายสุขภาพโดยเปลี่ยนเป็นการก้าวเข้าหาธรรมชาติเป็นวิถีทางหนึ่งในการป้องกันมะเร็งที่แนะนำ เพียงแค่เพิ่มการรับประทานอาหารสดที่หาได้ตามท้องถิ่น สิ่งนี้สามารถถือได้ว่าคือ สมุนไพรรักษามะเร็ง ที่หาได้ตามท้องตลาดเพราะการเลือกรับประทานอาหารปลอดสารพิษถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดทางหนึ่งในการก้าวเข้าใกล้ธรรมชาตินั่นเอง